Les empreses més valorades per la qualitat de producte: Nestlé, Danone i Llet Pascual

L’estudi  KAR (Key Audience Research)  realitzat per IPSOS, celebra la seva duo dècima edició de les empreses més valorades per la qualitat dels seus productes. Entre les empreses participants en l’estudi, Nestlé consolida el seu lideratge sent l’empresa més valorada pel 58% dels enquestats, tot seguit, posicionen a Danone i Llet Pascual. A més a…