Nacex utilitza tricicles elèctrics pels seus enviamentsNacex utiliza triciclos eléctricos para sus envíos

La companyia d’enviaments Nacex aprofita els beneficis que ofereix l’us de tricicles elèctrics per realitzar els seus enviaments. Ja des de fa temps, les autoritats animen a moltes empreses a realitzar el transport de càrregues amb tricicles elèctrics, ja que beneficia en la reducció del trànsit de camions i furgonetes. Així mateix, en molts casos,…