SOCI A INCORPORAR

Persona que sol.licita:

Data de naixement:

DNI o Passaport:

Universitat o Escola de Negoci on estudies:


Mòbil:

Email:


Adreça:

Població:

DADES DE L'EMPRESA

Empresa:

CIF:


Adreça:

Població:

Telèfon:

Sector:

Càrrec:

DADES DE FACTURACIÓ

Titular del Compte:

CCC/IBAN:

Voleu rebre notícies?:No

Mitjançant el compliment de l’autorització del soci, sol•licitem el seu consentiment per a que les seves dades de caràcter personal passin a formar part de l’Anuari de l’Associació Club Marketing Barcelona, amb la finalitat exclusiva de facilitar el contacte entre els socis i rebre els comunicats del Club Marketing Barcelona, garantitzant que les seves dades no es comunicaran en cap cas a terceres persones alienes a l’Associació.

Accepta els termes i condicions?No