Allegro 234 mostra els resultats de la seva 4 º edició de l’estudi Coolest & Gaps Branding Survey , sent les primeres 5 marques més ” cool ” Apple, Nike, Coca -cola, Google i BMW .

L’estudi es va realitzar durant els mesos de maig i juny mitjançant unes enquestes a 1300 participants de 50 països , sent un 55% majors de 36 anys , i el 85% d’ells treballaven en temes relacionats amb el Branding.

Amb aquesta enquesta, es pretenia saber dues coses :

– Quina és l’experiència de marca més “cool”?
– Quina i com és la diferència entre l’experiència “cool” que ofereix aquesta marca i la que promet l’empresa / institució on treballa cada un dels participants ?

Les marques “cool” són aquelles que aconsegueixen a través d’una necessitat del client, sorprendre, anticipar-se i seguir sorprenent, com per exemple Google o Amazon. A l’enquesta es van presentar 140 marques, les més votades van acumular un 40 % dels vots i un 30 % de les respostes eren d’Espanya.

RÀNQUING PER SECTORS
Tecnologia & Internet : Apple, Google i Samsung
Menjar & Beguda : Coca -cola, Red Bull i Starbucks
Automoció : BMW, Mini i Audi

Allegro 234 ofrece los resultados de su 4º edición del estudio Coolest & Gaps Branding Survey, siendo las primeras 5 marcas más “cool” Apple, Nike, Coca-cola, Google y BMW.

El estudio se realizó durante los meses de Mayo y Junio mediante unas encuestas a 1300 participantes de 50 países, siendo un 55% mayores de 36 años, y el 85% de ellos trabajaban en temas relacionados con el Branding. Con dicha encuesta, se pretendía saber dos cosas:

          ¿Cuál es la experiencia de marca más “cool”?

          ¿Cuál y cómo es la diferencia entre la experiencia “cool” que ofrece esa marca y la que promete la empresa/institución donde trabaja cada uno de los participantes?

Las marcas “cool” son aquellas que consiguen a través de una necesidad del cliente sorprender, anticiparse y seguir sorprendiendo, como por ejemplo Google o Amazon. En la encuesta se presentaron 140 marcas, las más votadas acumularon un 40% de los votos y un 30% de las respuestas eran de España.

RANQING POR SECTORES

Tecnología&Internet: Apple, Google y Samsung

Comida&Bebida: Coca-cola, Red Bull y Starbucks

Automoción: BMW, Mini y Audi