david@goliat: en el retail tots juguem a la mateixa lliga.

You are here: